Privacyverklaring

Verwerking persoonsgegevens

Averex kan uw persoonsgegevens verwerken, als u gebruikt maakt van de diensten van Averex, en/of als u het contactformulier op de website heeft ingevuld. Averex kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw e-mailadres
  • Uw telefoonnummer
  • Uw IP-adres

Waarom heeft Averex deze gegevens nodig?

Averex verwerkt uw persoonsgegevens om schriftelijk via de mail of telefonisch contact op te nemen. Daarnaast kan Averex uw persoonsgegevens gebruiken bij het uitvoeren van overeengekomen opdrachten.

Hoe lang bewaart Averex uw gegevens?

Averex bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om het beoogde doel te realiseren. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand is gekomen.

Delen met anderen

Averex verstrekt uw niet aan derden, behalve als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Websitebezoeken in kaart brengen

Op de website van Averex worden gegevens bijgehouden omtrent de bezoekers, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van uw bezoek en mogelijke gegevens die uw eigen browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website van Averex. Bezoekersgegevens worden geanonimiseerd zover dat het mogelijk is en zullen niet aan derden worden verstrekt.

Google Analytics

Averex maakt gebruik van Google Analytics om het websitegebruik en zoekgedrag van bezoekers te analyseren.

Deze gegevens, inclusief uw IP-adres, worden opgeslagen op de Google servers in de Verenigde Staten. Voor meer informatie kunt u het privacy beleid van Google en Google Analytics doornemen.

Google gebruikt deze gegevens om Averex op de hoogte te houden van bezoekers, websitegebruik, zoekgedrag en advertentiebereik.

Google kan deze informatie verschaffen aan derden wanneer zij hier wettelijk toe verplicht zijn, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Averex heeft geen invloed op het verschaffen van gegevens door Google.

Google heeft toestemming gekregen van Averex om verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere diensten.

Inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens

U heeft het recht om eigen persoonsgegevens in te zien, aan te passen of volledig te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@averex.nl. Averex zal binnen 28 dagen op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Averex neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, toegang, openbaring of wijziging tegen te gaan. Averex maakt gebruik van SSL certificaten op de website om te borgen dat persoonsgegevens niet openbaar bloot worden gesteld.

Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik? Neem dan contact op met Averex via info@averex.nl. Averex.nl is een website van Averex.